Welkom bij de VvOR

Vereniging voor OnteigeningsRecht

De Vereniging voor OnteigeningsRecht is opgericht om de kennisuitwisseling tussen specialisten op het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling te bevorderen.

Om het kennisniveau van haar leden en de onderlinge uitwisseling van die kennis te vergroten worden seminars en symposia georganiseerd.

Vereniging & Activiteiten

Om kennis te delen tussen advocaten, adviseurs grondzaken, taxateurs, overheidsfunctionarissen, rentmeesters en anderen die in het vakgebied werkzaam zijn zal twee maal per jaar een activiteit worden georganiseerd. Voor leden van de vereniging is het bijwonen van een activiteit in principe gratis. Introducés zijn welkom.

ALV 2021

28 juni 2022
16.30 uur
Van Benthem & Keulen, Utrecht

Op 28 juni 2022 zal om 16.30 uur bij Van Benthem & Keulen, Archimedeslaan 61 te Utrecht, de Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2021 van de VvOR worden gehouden. Omdat de ALV ook dit jaar niet met het voorjaarsseminar kon worden gecombineerd, zal dit bij uitzondering in een aparte bijeenkomt plaatsvinden, met een kleine borrel achteraf.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen. Indien u aanwezig zult zijn verzoeken wij u dit vóór 21 juni 2022 te bevestigen via onderstaande link.

De agenda en het verslag van de ALV 2021 vindt u hier. De financiële stukken zullen ter plaatse op 28 juni worden uitgedeeld.

Wij zien u graag op de 28e juni in Utrecht.

Save the Date
Seminar “De bekrachtigingsprocedure onder de Omgevingswet”

29 september 2022
14.00 uur
Raad van State, Den Haag

Hoewel de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet vooralsnog onzeker is bereidt de onteigeningswereld zich langzaam maar zeker voor op de nieuwe procedureregels voor onteigening die onder de Omgevingswet zullen gaan gelden. De VOA en de VvOR organiseren daarom gezamenlijk op 29 september 2022 het seminar “De bekrachtigingsprocedure onder de Omgevingswet”. Het seminar zal worden gehouden in het gebouw van de Raad van State te Den Haag en vangt aan om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Sprekers vanuit de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak, de overheid en de advocatuur zullen ingaan op de vraag hoe zij om denken te gaan met de nieuwe proceduregels. Reserveert u 29 september alvast in uw agenda? Nadere informatie over de sprekers en de mogelijkheid tot inschrijving volgt naar verwachting eind augustus.

Namens het bestuur van de VvOR

Lidmaatschap

Iedereen die werkzaam is in het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling kan lid worden van de VvOR.

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar.

Bestuur

Deze vereniging is opgericht dankzij de financiële steun van de kantoren waar de bestuursleden werkzaam zijn.

Jessica de Roos

penningmeester

Frank Mulder

secretaris

Administratie wordt door het IBR uitgevoerd.

Lidmaatschap

Iedereen die werkzaam is in het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling kan lid worden van de VvOR.

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar.