Welkom bij de VvOR

Vereniging voor OnteigeningsRecht

De Vereniging voor OnteigeningsRecht is opgericht om de kennisuitwisseling tussen specialisten op het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling te bevorderen.

Om het kennisniveau van haar leden en de onderlinge uitwisseling van die kennis te vergroten worden seminars en symposia georganiseerd.

Vereniging & Activiteiten

Om kennis te delen tussen advocaten, adviseurs grondzaken, taxateurs, overheidsfunctionarissen, rentmeesters en anderen die in het vakgebied werkzaam zijn zal twee maal per jaar een activiteit worden georganiseerd. Voor leden van de vereniging is het bijwonen van een activiteit in principe gratis. Introducés zijn welkom.

Momenteel zijn er geen bijeenkomsten gepland.

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland.

Excursie schokland

Donderdag 11 mei 2023

Het VvOR-uitje voor 2023 staat weer voor de deur! Dit jaar zal de excursie plaatsvinden op donderdag 11 mei 2023 te Schokland. De deelnemers verzamelen rond 12.00 uur op Schokland (Noordoostpolder), waar een lunch klaar zal staan in het plaatselijke restaurant. Vervolgens kunnen de deelnemers in het oude kerkje van Schokland (naast het restaurant) luisteren naar een lezing van Jacques Sluysmans over de ontruiming van Schokland. Aansluitend zal een gids een rondleiding verzorgen over het eiland. Rond 15.00 uur zullen we Schokland verlaten en afreizen naar Nagele (eveneens Noordoostpolder). Hier zal opnieuw een gids klaarstaan voor een rondleiding door het dorp, dat vooral bekend is vanwege zijn bijzondere architectuur. Na afloop van deze rondleiding rijden we naar Urk, waar we in restaurant De Boet eerst een borrel drinken en daarna samen eten. 

De eigen bijdrage voor de excursie is € 65,- (inclusief lunch en diner). De overige kosten komen voor rekening van de vereniging. Er kunnen maximaal 30 leden mee. Wilt u erbij zijn, geef u dan snel op via onderstaande link. Vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen ontstaat bij opgave een betalingsverplichting. De bijdrage zal niet worden geannuleerd, ook niet bij onverhoopte verhindering.

Wij zien uit naar de 11 mei a.s. en hopen u daar te mogen begroeten! 

Lidmaatschap

Iedereen die werkzaam is in het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling kan lid worden van de VvOR.

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar.

Bestuur

Deze vereniging is opgericht dankzij de financiële steun van de kantoren waar de bestuursleden werkzaam zijn.

Jessica de Roos

penningmeester

Frank Mulder

secretaris

Administratie wordt door het IBR uitgevoerd.

Lidmaatschap

Iedereen die werkzaam is in het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling kan lid worden van de VvOR.

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar.