Welkom bij de VvOR

Vereniging voor OnteigeningsRecht

De Vereniging voor OnteigeningsRecht is opgericht om de kennisuitwisseling tussen specialisten op het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling te bevorderen.

Om het kennisniveau van haar leden en de onderlinge uitwisseling van die kennis te vergroten worden seminars en symposia georganiseerd.

Vereniging & Activiteiten

Om kennis te delen tussen advocaten, adviseurs grondzaken, taxateurs, overheidsfunctionarissen, rentmeesters en anderen die in het vakgebied werkzaam zijn zal twee maal per jaar een activiteit worden georganiseerd. Voor leden van de vereniging is het bijwonen van een activiteit in principe gratis. Introducés zijn welkom.

Traditiegetrouw vindt er elk jaar in januari een Algemene Ledenvergadering met aansluitend een seminar plaats. Dit stond ook op de agenda voor januari 2021 met een seminar over de fiscale aspecten bij onteigening. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom COVID heeft het bestuur moeten besluiten het seminar in januari 2021 te verplaatsen. Het bestuur wacht de berichten van de overheid af en zal kort na eind januari met een nieuwe datum komen voor de organisatie van de ALV en het seminar binnen de dan bestaande mogelijkheden.

Algemene Ledenvergadering 2021

do 28 januari 2021
16:00 - 20:00 uur
Hotel van der Valk, Duiven

Ruimte voor tekst

Algemene Ledenvergadering 2021

do 28 januari 2021
16:00 - 20:00 uur
Hotel van der Valk, Duiven

Ruimte voor tekst

Algemene Ledenvergadering 2021

do 28 januari 2021
16:00 - 20:00 uur
Hotel van der Valk, Duiven

Ruimte voor tekst

Lidmaatschap

Iedereen die werkzaam is in het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling kan lid worden van de VvOR.

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar.

Geef uw e-mailadres op om het aanmeldformulier te ontvangen.

Bestuur

Deze vereniging is opgericht dankzij de financiële steun van de kantoren waar de bestuursleden werkzaam zijn.

Diana Frikkee

penningmeester

Frank Mulder

secretaris

Administratie wordt door het IBR uitgevoerd.

Lidmaatschap

Iedereen die werkzaam is in het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling kan lid worden van de VvOR.

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar.

Geef uw e-mailadres op om het aanmeldformulier te ontvangen.