Welkom bij de VvOR

Vereniging voor OnteigeningsRecht

De Vereniging voor OnteigeningsRecht is opgericht om de kennisuitwisseling tussen specialisten op het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling te bevorderen.

Om het kennisniveau van haar leden en de onderlinge uitwisseling van die kennis te vergroten worden seminars en symposia georganiseerd.

Vereniging & Activiteiten

Om kennis te delen tussen advocaten, adviseurs grondzaken, taxateurs, overheidsfunctionarissen, rentmeesters en anderen die in het vakgebied werkzaam zijn zal twee maal per jaar een activiteit worden georganiseerd. Voor leden van de vereniging is het bijwonen van een activiteit in principe gratis. Introducés zijn welkom.

Vanwege corona-beperkingen hebben de voorjaarsbijeenkomst, ALV en de excursie van de VVOR dit jaar helaas geen doorgang kunnen vinden. Wij zijn er evenwel van overtuigd dat er niets aan in de weg zal staan om na de zomer onze activiteiten te hervatten, om te beginnen met het vieren van ons tweede lustrum. De Lustrumbijeenkomst zullen wij combineren met de (uitgestelde) ALV.

Seminar Belastingschade en onteigening

do 27 januari 2022
- digitaal -

Tijdens dit seminar worden diverse fiscale aspecten bij onteigening en minnelijk overleg ter voorkoming van onteigening besproken.

De volgende deelonderwerpen staan op het programma:

Algemene inleiding en overzicht

Inkomensschade / inkomstenbelasting

btw

Natuurschoonwet

Met de volgende sprekers zal gediscussieerd worden over onderwerpen waar verschillend over gedacht kan worden:
J.F. de Groot (advocaat bij Houthoff), A. Verduijn (fiscalist bij Countus accountants) en P. de Groot (rentmeester bij Eelerwoude)

In verband met de huidige coronamaatregelen is een fysieke bijeenkomst in de Mariënwaerdt  op 27 januari a.s. helaas niet haalbaar. Het bestuur heeft daarom besloten het seminar volledig digitaal te laten plaatsvinden. Het seminar start om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Er is besloten de algemene ledenvergadering te verplaatsen naar het najaar.

U kunt zich nog aanmelden via de onderstaande button.

Excursie

mei 2022
tijdstip n.t.b.
locatie n.t.b.

Verdere informatie zal zo spoedig mogelijk worden gedeeld.

Lidmaatschap

Iedereen die werkzaam is in het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling kan lid worden van de VvOR.

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar.

Bestuur

Deze vereniging is opgericht dankzij de financiële steun van de kantoren waar de bestuursleden werkzaam zijn.

Diana Frikkee

penningmeester

Frank Mulder

secretaris

Administratie wordt door het IBR uitgevoerd.

Lidmaatschap

Iedereen die werkzaam is in het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling kan lid worden van de VvOR.

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar.