Welkom bij de VvOR

Vereniging voor OnteigeningsRecht

De Vereniging voor OnteigeningsRecht is opgericht om de kennisuitwisseling tussen specialisten op het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling te bevorderen.

Om het kennisniveau van haar leden en de onderlinge uitwisseling van die kennis te vergroten worden seminars en symposia georganiseerd.

Vereniging & Activiteiten

Om kennis te delen tussen advocaten, adviseurs grondzaken, taxateurs, overheidsfunctionarissen, rentmeesters en anderen die in het vakgebied werkzaam zijn zal twee maal per jaar een activiteit worden georganiseerd. Voor leden van de vereniging is het bijwonen van een activiteit in principe gratis. Introducés zijn welkom.

Momenteel zijn er geen bijeenkomsten gepland.

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland.

Algemene Ledenvergadering

Donderdag 18 januari 2024

Graag nodigen we jullie uit voor ons januari seminar en de ALV op 18 januari a.s.. Traditiegetrouw weer op landgoed Mariënwaerdt in de Hooge Schuur. In deze klassieke omgeving hebben we een vernieuwend onderwerp gekozen: digitalisering. Als iets immers de praktijk de afgelopen jaren heeft veranderd en gaat veranderen, dan is het wel de digitalisering van ons werkveld.

De agenda voor de ALV en de vergaderstukken zijn hier te downloaden.

Het programma voor de middag is als volgt:

13.00 uur: ALV, met aandacht voor het naderende afscheid van Frank Mulder als (bestuurs)lid van de VvOR

13:30 uur: aanvang seminar met de volgende onderwerpen:

  • DSO. Dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 grote gevolgen gaat hebben voor ons werkveld, staat buiten kijf. Een belangrijk deel van die wijzigingen zal te maken hebben met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het Ministerie van BZK en het Kadaster geven een demo van het DSO en nemen de aanwezigen mee in de relevantie en de praktische toepasbaarheid van het systeem voor de praktijk.
  • Digitalisering faunaschade taxaties. Maarten Termeer en Ivo Bodewes van Van Ameyde Waarderingen vertellen over de volledige digitalisering van dit (voorheen) papieren proces. Daarbij is aandacht voor de rol die digitalisering, naast efficiency, kan spelen bij de verbeterde navolgbaarheid en onderbouwing van de meer dan 3.000 schadetaxaties per jaar.
  • Digitalisering taxatieproces. Gestructureerde data vergaring, tooling voor een taxateur, AI/machine learning. Erik Schlooz van Kate Innovations vertelt over de mogelijkheden.
  • De mogelijkheden van de inzet van drones. Jan Theeven van EagleDrone schetst de mogelijkheden voor groeikrachtmeting, inspecties, volumemeting en 3d modellering. Ook neemt hij u mee in de regelgeving en uiteraard toont hij live wat de apparatuur kan.


17.00 uur: borrel

Lidmaatschap

Iedereen die werkzaam is op het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling kan lid worden van de VvOR.

De kosten van het lidmaatschap bedragen €75,- per jaar, ongeacht op welk moment in een jaar u lid wordt.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Indien u uw lidmaatschap wil beëindigen, dient u dit schriftelijk vóór 1 december te melden voor het daarop volgende kalenderjaar. Dit kan per e-mail aan secretariaat@vvor.info. Tussentijdse opzegging en restitutie van (een gedeelte van) de contributie is niet mogelijk.

Bestuur

Deze vereniging is opgericht dankzij de financiële steun van de kantoren waar de bestuursleden werkzaam zijn.

Jessica de Roos

penningmeester

Frank Mulder

secretaris

Administratie wordt door het IBR uitgevoerd.

Lidmaatschap

Iedereen die werkzaam is in het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling kan lid worden van de VvOR.

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar.