Welkom bij de VvOR

Vereniging voor OnteigeningsRecht

De Vereniging voor OnteigeningsRecht is opgericht om de kennisuitwisseling tussen specialisten op het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling te bevorderen.

Om het kennisniveau van haar leden en de onderlinge uitwisseling van die kennis te vergroten worden seminars en symposia georganiseerd.

Vereniging & Activiteiten

Om kennis te delen tussen advocaten, adviseurs grondzaken, taxateurs, overheidsfunctionarissen, rentmeesters en anderen die in het vakgebied werkzaam zijn zal twee maal per jaar een activiteit worden georganiseerd. Voor leden van de vereniging is het bijwonen van een activiteit in principe gratis. Introducés zijn welkom.

Excursie

donderdag 19 mei 2022
tijdstip 12 uur
locatie Well

Na twee jaren waarin Corona roet in het eten gooide, kunnen we binnenkort weer eens op een VVOR excursie en wat voor één.

Op donderdag 19 mei 2022 zullen we een bezoek brengen aan het uiterste noorden van de provincie Limburg, waar we in de omgeving van het dorp Well tijdens een boottocht zullen worden geïnformeerd over het project Maaspark Well om vervolgens aan land (onder voorbehoud) een presentatie te krijgen over het energiepark Wells Meer.

Traditiegetrouw sluiten we af met een eenvoudige, maar mooie en voedzame maaltijd.

We verzamelen (op eigen gelegenheid) vanaf 12 uur bij de Bosbrasserie In de Sluis in Well, al waar wij ons eerst aan een Limburgse lunch zullen zetten.

Er is bij deze excursie ruimte voor circa 35 leden.

Lustrumbijeenkomst/alv

datum n.t.b.
tijdstip n.t.b.
locatie n.t.b.

Verdere informatie zal zo spoedig mogelijk worden gedeeld.

Lidmaatschap

Iedereen die werkzaam is in het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling kan lid worden van de VvOR.

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar.

Bestuur

Deze vereniging is opgericht dankzij de financiële steun van de kantoren waar de bestuursleden werkzaam zijn.

Jessica de Roos

penningmeester

Frank Mulder

secretaris

Administratie wordt door het IBR uitgevoerd.

Lidmaatschap

Iedereen die werkzaam is in het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling kan lid worden van de VvOR.

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar.